Khi nào sẽ có khóa học lập trình Django mới?

10:52 17/02/2021kenjiakito2 trả lời70 lượt xem

Tôi rất thích series khóa học WEBAZ của VNEGG, nhưng hiện tại vẫn chưa có bài học mới. Tôi mong muốn có một khóa học chuyên sâu hơn về Django.

Gửi Trả Lời

2 phản hồi, đã có trả lời đúng

  1. Dạ cảm ơn bạn đã quan tâm đến khóa học.

    Mong rằng điều kiện thuận lợi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành khóa học WebAZ trong năm 2021.

    Trả lời được chọn
  2. tôi cũng đang chờ series khóa học WEBAZ của VNEGG, nhưng hiện tại vẫn chưa có bài học mới