Khi nào sẽ có khóa học lập trình Django mới?

tôi cũng đang chờ series khóa học WEBAZ của VNEGG, nhưng hiện tại vẫn chưa có bài học mới