Khi nào sẽ có khóa học lập trình Django mới?

Dạ cảm ơn bạn đã quan tâm đến khóa học.

Mong rằng điều kiện thuận lợi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành khóa học WebAZ trong năm 2021.

Trả lời được chọn