Không có Users trong Admin Django

16:17 14/04/2021doanca691 trả lời41 lượt xem2 thích

Em chào anh, em làm theo hướng dẫn nhưng khi runserver vào admin thì không có Users, chỉ có Groups.

(Những lần trước em làm thì có)

Mong anh vui lòng trả lời.

Cảm ơn anh.

  • Em biết câu trả lời rồi, do em custom user nên phải register TxT
Đã chỉnh sửa lúc 03:15 15/04/2021
Gửi Trả Lời

1 phản hồi, đã có trả lời đúng

  1. Okay bạn 🤤🤤🤤

    Trả lời được chọn