Lỗi khi add trong Admin Django

18:23 15/04/2021doanca691 trả lời38 lượt xem

Chào mọi người,

Khi nãy còn add Tour(theo project của em) được bình thường

sau đó nó lại báo lỗi: TypeError at /admin/tour/tour/add/ expected str, bytes or os.PathLike object, not tuple.

Cao nhân chỉ giúp em với, cảm ơn.

Gửi Trả Lời

1 trả lời cho câu hỏi

  1. Mình nghi ngờ là bạn để dư dấu phẩy “,” cuối chuỗi nào đó nên Python nó tưởng là tuple 😳