select2 với django

15:01 12/03/2021khienhd2 trả lời41 lượt xem1 thích

mình có sử dụng select2 để lấy nhiều giá trị.

<select class="select2 form-control" name="country" multiple="multiple" style="width: 100%">
  <option value="Nauru">Nauru</option>
  <option value="Nepal">Nepal</option>
  <option value="Netherlands">Netherlands</option>
  <option value="New Caledonia">New Caledonia</option>
  <option value="New Zealand">New Zealand</option>
  <option value="Nicaragua">Nicaragua</option>
</select>

và js

<script>
  $(".select2").select2({
  width: 'resolve',
  });

</script>

Việc hiển thị và chọn thì mình thấy oki rồi nhưng khi get data bình thường là

request.POST['country']

sẽ được nhưng với select2 mình chỉ lấy được giá trị cuối cùng khi chọn. Có cách nào xử lý được vấn đề này không bạn ơi. Mong bạn chỉ giúp.

Đã chỉnh sửa lúc 15:51 12/03/2021
Gửi Trả Lời

2 trả lời cho câu hỏi

 1. Mình chưa hiểu câu hỏi của bạn lắm ấy! Edit rõ hơn mai mình trả lời cho nhé!

 2. Mình đã làm đc rồi nhé. mất toi 1 ngày hic hic

  <select class="select2 form-control" name="campaign_product[]" multiple="multiple" style="width: 100%"> <option value="1">Nauru</option> <option value="2">Nepal</option> <option value="3">Netherlands</option> <option value="4">New Caledonia</option> <option value="5">New Zealand</option> <option value="6">Nicaragua</option> </select>

  khai báo name này là 1 array name="campaign_product[]"

  trong view khi lấy data từ method post thì dùng

  campaign_product = request.POST.getlist('campaign_product[]')