Template và Form

07:57 24/02/2021khienhd3 trả lời64 lượt xem4 thích

Bạn có thể hướng dẫn cách sử dụng form khai báo các trường cho template và cách sử dụng các trường này trên template được không bạn ơi.

Mình làm xong template rồi mà giờ không biết cách get (post) dữ liệu như nào

Gửi Trả Lời

3 phản hồi, đã có trả lời đúng

 1. Dạ, câu hỏi của bạn khá là rộng nằm trong 1 tutorial hơn là một ngách nên mình đề nghị nguồn cho bạn tự tìm hiểu sẽ tốt hơn:

  1. Video do mình làm: https://www.youtube.com/watch?v=QOUD8ypePIw
  2. Tài liệu của Mozilla: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Server-side/Django/Forms
  3. Khác: https://www.tutorialspoint.com/django/django_form_processing.htm

  Chúc bạn thành công!

  Trả lời được chọn
 2. Bạn cần truyền object form xuống trong views mới lấy được trong template tương ứng:

  https://docs.djangoproject.com/en/3.1/topics/forms/#the-view

  def get_name(request):
    # if this is a POST request we need to process the form data
    if request.method == 'POST':
      # create a form instance and populate it with data from the request:
      form = NameForm(request.POST)
      # check whether it's valid:
      if form.is_valid():
        # process the data in form.cleaned_data as required
        # ...
        # redirect to a new URL:
        return HttpResponseRedirect('/thanks/')
  
    # if a GET (or any other method) we'll create a blank form
    else:
      form = NameForm()
  
    return render(request, 'name.html', {'form': form})
  
 3. Hi Bro.

  Minh cũng tìm hiểu và làm nhưng không hiểu sao đoạn

  for="{{form.product_name.id_for_lable}}

  {{form.product_name}}

  Nó không được truyền giá trị khi render.

  view source ra thì những đoạn có mã này bị bỏ trống.

  Note: Mình lấy 1 template thuần html trên mạng và sửa cho dự án dùng để học của mình