Try Except `AssertionError` dùng trong trường hợp nào, so với if else thông thường sẽ có ưu, nhược điểm gì?

08:43 23/02/2021kenjiakito1 trả lời19 lượt xem1 thích

Nhờ ad giải đáp thắc mắc giúp ạ.

Gửi Trả Lời

1 phản hồi, đã có trả lời đúng

 1. Cả 2 cách bạn nêu ra đều dùng mục đích là kiểm tra luồng dữ liệu. assert thường sử dụng trong testing, nó có 1 điểm yếu là script có thể bị bỏ qua điều kiện với cờ -0.

  Trong web dev, bạn có thể sử dụng an toàn vì user không thể gửi cờ vào script.

  Với các kiểm tra thông thường, if vẫn nên dùng trong production.

  Bản thân tôi vẫn thích dùng assert trong nhiều trường hợp ngoài testing vì nó thanh gọn, dễ trình bày trong code.

  Bạn cân nhắc sử dụng cho thích hợp nhé.

  Trả lời được chọn