update item product django

09:13 19/03/2021khienhd1 trả lời35 lượt xem

Mình đang tìm cách update số lượng sản phẩm.

Môt tả là:

 • Mình có danh sách các sản phẩm chuẩn bị thực hiện checkout.
 • Mình muốn thay đổi số lượng các sản phẩm ở danh sách này (ví dụ có 3 sản phẩm trong danh sách thì mình muốn thay đổi 2 trong số đó)
 • sau khi thay đổi thì ấn update thì thông tin về số lượng về giá sẽ được thay đổi.

Thực tế:

 • Hiện tại các thông tin về sản phẩm như số lượng và giá mình đang để ở db
 • Mình muốn khi ấn update thì lưu toàn bộ thông tin vào db và load ra lại lần nữa

Mình đã mọ mẫm cách làm nhưng chưa ra mong cả nhà chỉ giúp. Nếu có linh hướng dẫn hoặc code ví dụ ở đâu đó thì thuyệt vời quá

Xin cảm ơn cả nhà

Gửi Trả Lời

1 phản hồi, đã có trả lời đúng

 1. Giải pháp cho chuyện này có nhiều cách lắm, tuy nhiên nếu là mình thì sẽ như sau:

  1. Với mỗi item sẽ phân biệt bởi 1 ID đã có.
  2. Khi người dùng upload cart thì cứ để cho họ tự do điều chỉnh.
  3. Để có thể lưu lại thì có nút Save. Chỉ khi người dùng nhấn save thì mình mới validate thông tin, nếu hợp lệ thì lưu vào DB.
  4. Khi tải lại Cart thì chúng ta sẽ loop vào từng item và show thông tin hiện có.

  Đề xuất: với các chức năng Cart thì tốt nhất là dùng JS framework nào đó để tăng UI/UX, bạn có thể tham khảo React, Angular hoặc VueJS.

  Chúc thành công!

  Trả lời được chọn