Website VNEGG được phát triển từ các công nghệ nào?

Về backend

  1. Đương nhiên chính là Django, nơi xử lý API cũng như tương tác với cơ sở dữ liệu.
  2. PostgreSQL 13: phiên bản mới nhất với nhiều cải tiến giúp tiết kiệm không gian lưu trữ, tăng tốc query, index và sorting.
  3. GraphQL: một phương thức truyền tải API của Facebook.

Về Frontend

  1. Next.js: bộ framework tuyệt hảo dành cho SSR với React đời mới.
  2. Tailwind CSS: framework css thanh gọn là yêu thích của tôi trong thời gian gần đây.

Còn nhiều công nghệ nền tảng tích hợp trong website VNEGG nữa nhưng tôi chỉ lấy ra những cái chính, nổi bật nhất.

Nếu có thêm thắc mắc các bạn hãy tạo câu hỏi riêng nhé!

Trả lời được chọn