Xây dựng ứng dụng web từ đầu đến cuối

Dạ, cảm ơn sự ủng hộ của bạn. Trong tuần tới tôi sẽ cố gắng nối lại chuỗi video.

Nếu có thêm câu hỏi hãy gửi lên đây nhé!