gale

gale

2 câu hỏi

Các câu hỏi gần đây của gale

Cấp độ của gale

Green Egg

40% EXP tấn cấp Golden Chick